Hayvan sesi

Rüyada hayvan sesi duymak 2 ana konuda değerlendirilir.

1. özelliği olan köpek havlaması, aslan kükremesi, kedi miyavlaması, horoz ötmesi gibi sesler kendi konularında yorumlanır ve ilgili sayfalar incelenmelidir.

2 Bunların dışında kalan genel anlamdaki hayvan sesleri, ait olduğu hayvanın cinsine ve sesin tonuna, şekline göre değerlendiriler ve destek, yardım, muhtaçlık, ihtiyaç duyma, özlemleri çağrıştırır.